dinsdag 29 april 2008

Meer gemak, vaker open!


Ruimere openingstijden. Dat is wat de (volwassen) leden van de bibliotheken in Nederland willen. Dat blijkt uit het onderzoek dat najaar 2007 is gehouden in het kader van Nederland Leest. De top 7 van aandachtspunten bestaat alleen uit punten die met service hebben te maken (en niets hebben te maken met het aanbod!): Bibliotheken moeten meer open in het weekend (1), meer 's avonds open (3) en meer open doordeweeks (5).
In het klantenonderzoek in 2004 gehouden in Alkmaar (en de rest van Noord-Kennemerland) scoorde een ruimere openstelling ook opvallend hoog. Vooral zaterdagen en maandagen (waarop de Alkmaarse bibliotheken op dit moment gesloten zijn).
Per 1 maart dit jaar zijn twee vestigingen in Alkmaar op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur open. Dat kon worden gerealiseerd omdat eind december 2007 is overgegaan op zelfbediening.
In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning doet zich nu een geweldige kans voor om de openstelling van de Centrale Bibliotheek verder te verruimen. Na lang overleg met de bibliotheek is besloten dat er een WMO-loket komt in de Centrale Bibliotheek. Samen met verschillende partners kunnen de Alkmaarders hier straks voor hun WMO-zaken terecht. Een fantastische ontwikkeling die de bibliotheek een reeks kansen biedt.
Een van die prachtige kansen is de volgende: de partners van de WMO willen iedere dag een spreekuur houden in de ochtenduren, van 9.00 tot 12.00 uur. Op dit moment is de bibliotheek open vanaf 11.00 uur. Dat betekent dat de bibliotheek iedere dag 2 uur eerder open kan! En we kunnen met de rekening daarvoor in de hand naar de gemeente!
Prachtige kans toch? En de collega's tie - terecht! - wijzen op de (vooral) praktische bezwaren en moeilijkheden: dit is een te mooie kans om niet te grijpen! Bovendien: wat zijn bezwaren en moeilijkheden? Met dank aan Henry Miller: "Moeilijkheden zijn alleen maar kansen met doornen."

Geen opmerkingen: