woensdag 6 februari 2008

Kwestie van geduld


In het voorjaar van 2007 is op initiatief van de gemeente een "ontwikkel-atelier" in het leven geroepen, bestaande uit verschillende instellingen als MEE, RIMA, SKWO, GGD en Bibliotheek Alkmaar. Bibliotheek Alkmaar omdat het een rol wil en kan spelen in de ontwikkelingen rond de WMO, voor zowel de digitale informatievoorziening als de huisvesting van een loket in de bibliotheekvestiging(en).
Het atelier formuleerde de ambitie om per 1 januari 2008 niet alleen de digitale informatievoorziening 'op orde te hebben', maar ook minstens een fysiek centraal loket te hebben en plannen voor wijkposten.
In zo'n samenwerkingsverband gebeuren vervolgens allerlei dingen die - op z'n minst - een spoedige realisatie van het doel - een digitaal en fysiek WMO-loket - nogal vertragen.
Het gaat ongeveer zo: eerst worden er algemene uitgangspunten geformuleerd, waar alle partijen zich in kunnen vinden. Het kost een hoop tijd en papier, maar er ontstaat wel een gevoel van overeenstemming.
Maar dan komt het punt dat er echt iets moet gaan gebeuren: waar komt een loket, wie levert formatie en geld voor het loket, wie gaat het digitale loket opzetten & beheren? Op dat moment treden er obstakels op.
Zo zijn er bijvoorbeeld heldere criteria geformuleerd waaraan de huisvesting van een fysiek loket moet voldoen. Zaken als toegankelijkheid, parkeermogelijkheden, bereikbaarheid met openbaar vervoer, uitnodigend / zichtbaar, centrale ligging, onafhankelijk imago zijn hierbij aan de orde. Allemaal een kwestie van 'common sense' en overeenstemming hierover is redelijk snel bereikt.
Dan komt vanuit een van de instellingen het voorstel het loket in het gebouw van de instelling zelf te plaatsen: niet centraal, niet uitnodigend, niet herkenbaar, niet laagdrempelig, niet onafhankelijk en ga nog maar een tijdje door.
Omdat dat - natuurlijk - niet op steun kan rekenen van alle deelnemers in het onwikkelatelier, wordt aan de potentiele aanbieders van ruimte gevraagd een notitie te produceren waarin zij aangeven of zij in staat zijn het loket te huisvesten. Dat levert straks weer een aantal vergaderingen op waarin die notities worden besproken en voor je het weet is er weer een (streef)datum verstreken en wordt er weer een nieuwe vastgesteld.
Je raadt het al: 1 januari bleek niet haalbaar en stilletjes werd de datum 1 april. Ook dat is niet haalbaar, zodat de datum nu vooral streefdatum genoemd wordt.
Natuurlijk zal er - ooit - echt wel een loket van de grond komen, maar ... nog even geduld alstublieft...

2 opmerkingen:

Jan Tweepuntnul zei

Helaas was deze post me even ontgaan. Maar bij zo'n taai onderwerp maakt dat niet zo uit:-) Het punt is dat de gemeenten in hun WMO-budgetten eigenlijk nauwelijks ruimte hebben voor het inrichten van fysieke informatievoorzieningen. Bij ons in Haarlem is de uitvoering van die informatievoorziening belegd bij een welzijnsorganisatie die bij het gezamenlijk zoeken naar samenwerking en synergie tussen samenwerkingspartijen toch altijd het profileren van de eigen organisatie met stip op één heeft staan.
Loketten in wijkbibliotheken realiseren is natuurlijk met voorsprong de goedkoopste en de meest laagdrempelige oplossing.
Het zou zo simpel kunnen zijn....
Desalniettemin komen we gelukkig zelfs in Haarlem steeds dichter bij dat punt uit. Kwestie van volharding.
Mooi om te zien dat dit proces in Alkmaar goed op koers ligt!

Kal zei

Hai Jan,
Dank voor je reactie. Inmiddels is er een 'flinke sprong voorwaarts' gemaakt. De Bibliotheek zal het fysieke loket gaan huisvesten en dat moet zelfs per 1 juli open gaan.
Op dit moment zijn we bezig om te kijken hoe we dat (letterlijk) vorm gaan geven. Daarnaast gaan we zorgdragen voor een site voor het WMO-loket en gaan we volgende week in de slag met de wethouder - die dolenthousiast is - om te kijken hoe we de mogelijkheden van de bibliotheek verder kunnen uitbuiten (zijn woorden;-). Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan WMO-posten in de vestigingen.