donderdag 31 mei 2007

Gecertificeerd! En dan??


"Gezien aantal en aard van de gezonstateerde afwijkingen van de certificeringsnorm brengt de auditor het advies uit om de Bibliotheek Alkmaar het certificaat te verlenen."
Hoera! De bibliotheek is een van de (tot nu) 19 openbare bibliotheken die voldoet aan de landelijke eisen. Hierdoor is eens te meer - na de vier sterren in Vrij Nederland vorig jaar;)- duidelijk geworden dat, ik citeer:
"de burgers in Alkmaar een bibliotheek hebben die een constant niveau van producten en dienstverlening naar klanten op het lokale niveau garandeerd. Bovendien heeft Bibliotheek Alkmaar haar actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het bibliotheek(net)werk aantoonbaar kunnen maken."
Een van de bijkomende voordelen van het certificeringsproces zou zijn dat bibliotheken - gecertificeerd of niet - aanbevelingen krijgen waar ze de komende jaren mee aan de slag kunnen. Per slot van rekening wacht over 4 jaar weer een nieuwe audit!
Helaas moet ik constateren dat het lijstje met aanbevelingen 'weinig energie geeft'. Het lijstje bevat onder andere de volgende aanbevelingen ter verbetering:
* collectiebeleid en gebruikersvoorwaarden in fusieverband af te stemmen.
* diploma's op te nemen in de personeelsdossiers.
* digitale voorzieningen aan te passen aan accessibilityregels
* vervanging van de fysieke collectie naar de normeis van 10%
Een gecertificeerde bibliotheek heeft over het algemeen haar processen op orde. Je zou zo'n bibliotheek degelijk kunnen noemen. Maar hoe 'goed' is een bibliotheek die degelijk is?
Blijft er dan niets meer te wensen over als we de aanbevelingen ter verbetering zijn uitgevoerd?? Saai!!
Gelukkig zijn we ook (en vooral) druk bezig met het aanknopen van samenwerkingsverbanden, het organiseren van debatten, markten, voorzieningen voor onderwijs, inburgeringspunten, huisvesten van jongerenraad en open universiteit en nog veel meer...
Misschien niet steeds helemaal SMART, maar bijna altijd FUZZY!

Geen opmerkingen: