dinsdag 8 mei 2007

Cultuur 2.0

30 en 31 mei as. is een interessante bijeenkomst in Felix Meritis in Amsterdam. Een 2-daagse internationale conferentie Cultuur 2.0 die erop gericht is de ontwikkelingen die bekend zijn onder de noemer Web 2.0 en de invloed die deze (gaan) hebben op de kunst-, cultuur-, media- en entertainmentsector inzichtelijk te maken en te onderzoeken.
Bezoekers zien een groot aantal sprekers de revue passeren, waaronder Charles Leadbeater die spreekt over collective intelligence, wisdom of crowds en innovation by the crowd, for the crowd. Leadbeater is de auteur van het boek 'We think' over de kracht van massa creativiteit.
Bob Stumpel geeft een fast forward, sideways and backwards overzicht van Web 2.0 initiatieven en bedrijven.
En dat voor slechts 75 euri's !!

Nederlandse culturele organisaties - dus ook bibliotheken - maken weinig tot geen gebruik van de nieuwe mogelijkheden die het internet in het algemeen en Web 2.0 in het bijzonder bieden.
En dat terwijl volgens Dick Rijken, lector Informatie, Techniek en samenleving aan de Haagse Hogeschool, de huidige ontwikkeling op het gebied van cultuur consumptie laat zien dat het publiek niet alleen veeleisender wordt ten opzichte van de cultuur die zij consumeert, ze wordt ook creatiever. "We zien een groep opduiken die zelf creatief aan de slag wil met het aangeboden materiaal."
Rijken, die in Gouda samen met de bibliotheek, het streekarchief en het museum een 'laboratorium voor lokale betekenis' heeft opgezet, pleit voor een nieuwe rol voor culturele instellingen. "De eenzijdige wijze waarop instellingen naar hun gebruikers kijken werkt niet meer. Er moet meer geïnvesteerd worden in het ontwikkelen en exploreren van nieuwe rollen, waarbij er meer ruimte moet zijn voor pluraliteit. Gebeurt dit niet, dan bestaat de kans dat de instellingen die ons cultureel erfgoed beheren de 21e eeuw niet overleven."
De ontwikkeling en noodzaak van een veranderende houding wordt door Rijken als volgt verwoord: “De toekomst van het museum gaat ongetwijfeld complexer en meer chaotisch zijn dan het verleden. Er zal minder zekerheid bestaan over wat waar is, meer ruimte voor fouten, maar uiteindelijk meer ruimte voor pluraliteit. De musea zullen de mogelijkheid krijgen om meerder waarheden en werkelijkheden te reflecteren. Maar ze moeten beginnen met het ontdekken van die verschillende rollen de ze kunnen spelen"
En natuurlijk kan voor 'museum' zonder problemen 'bibliotheek' worden gelezen.

Ik kan mezelf citeren:) het wordt hectisch, onrustig en stressvol(en complex en chaotisch)

Geen opmerkingen: