woensdag 11 maart 2009

Modern of Postmodern?


In het het meest recente nummer van //Collectie, het mediavakblad voor bibliotheekmedewerkers een mooie NBD/Biblion-uitgave een aantal zeer lezenswaardige stukken.
In de eerste plaats - en enig chauvinisme is me hierbij niet vreemd - een verhaal van Paul van Royen over de bibliotheken van 100 talenten in Roosendaal en Heerhugowaard. Nu ik in Heerhugowaard sinds januari mijn kantoor heb op de derde etage - jeugdafdeling - ondervind ik bijna letterlijk dat er sprake is van een bruisende en feestelijke bibliotheek die bol staat van activiteiten, waarin kinderen niet alleen meedoen, maar ook meewerken.
Daarnaast een interview met Irene Costera Meijer, hoogleraar en onderzoeker aan de VU. Onder de titel 'Jongeren zijn gewend aan verwarring' schetst zij de rol die bibliotheken kunnen spelen voor met name jongeren. Bibliotheken moeten zich niet langer de vraag stellen hoe zij jongeren kunnen bereiken, maar wat zij voor jongeren kunnen betekenen.
Costera Meijer heeft in de publicatie De toekomst van het nieuws helder omschreven dat de wijze waarop nieuws wordt geconsumeerd onder invloed van digitale ontwikkelingen, drastisch aan het veranderen is.
“De postmoderne nieuwsconsument heeft meer behoefte aan ervaringen dan aan informatie” is één van haar conclusies.
Postmodern versus modern betekent onder andere:
# functievervloeing i.p.v. functiescheiding: genres vloeien samen
# multitasking i.p.v. monotasking
# nieuws is ook fun i.p.v. ernstig
# verantwoording tijdens en ongevraagd i.p.v achteraf en desgevraagd
# impact i.p.v. inhoud: emotie en gevoel spelen een belangrijke rol
# circulaire i.p.v. lineaire presentatie
Voor bibliotheken betekent dat volgens Costera Meijer dat zij meer de nadruk moeten leggen op actieve beoefening:
'Jongeren willen graag zelf met dingen aan de gang: schrijven, dichten, musiceren, leuke dingen doen met taal. Schaf er de apparatuur voor aan, stel activiteiten centraal en stem daar de sfeer op af. De omslag naar meer participatie, actieve betrokkenheid, is volop aan de gang.'
In Heerhugowaard is dat proces al gestart, aan de rest van Kennemerwaard gaan we hard werken.

Geen opmerkingen: