dinsdag 14 februari 2012

Combinatiefunctionarissen werken aan taalachterstand en leesplezier

Om het sport- en cultuuraanbod op scholen te verbeteren is oa. door de ministeries van OCW en VWS de combinatiefunctie in het leven geroepen. Inmiddels zijn er al heel wat gemeentes die combinatiefunctionarissen in dienst hebben. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar voor minstens de helft van de tijd werkt voor een andere sector. De overgrote meerderheid van de combinatiefunctionarissen werkt in de sport, maar er zijn er ook die zich inzetten voor cultuureducatie.  
De gemeente Heerhugowaard heeft in nauw overleg met bibliotheek en vier de brede scholen gekozen speciaal in te zetten op taalachterstanden en bevorderen van leesplezier.

In het Noordhollands Dagblad een aardig stukje over het aanpakken van achterstanden in Heerhugowaard. Vanaf dit schooljaar zijn Angela en Silvia in dienst bij Bibliotheek Kennemerwaard en voor een groot gedeelte werkzaam op de scholen. Beiden hebben een onderwijsachtergrond en grote affiniteit met bibliotheekwerk.
Samen met de scholen en de bibliotheek maken zij plannen, voeren die uit, bouwen bruggen en werken samen aan het leesplezier om zo de taalachterstanden op de scholen te bestrijden. De activiteiten zijn gericht op de brede school, dus ook peuterspeelgroepen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.
De combinatiefunctionaris verlicht vooral de taken van leerkrachten. Hierdoor kunnen zij zich meer bezighouden met hun eigen lessen. De combinatiefunctionaris coördineert de (lees)activiteiten en is een vast aanspreekpunt voor leerkrachten en kinderen.
Vol enthousiasme zijn Silvia en Angela gestart. En hoewel de opbouw nog niet is afgerond, zijn de eerste reacties van de scholen, de gemeente én de kinderen positief.
Tussen scholen en bibliotheek is de lijn korter geworden. Hierdoor zijn activiteiten en materialen sneller te regelen. Na interactief voorlezen met vertelplaten in de klas worden ouders ontvangen in de bibliotheek waar ze een rondleiding krijgen. Dyslectische kinderen krijgen extra aandacht en hierdoor is nu al te merken dat ze enthousiast raken over lezen. Er is extra aandacht voor de schoolbibliotheek en de collectie boeken voor kinderen die dyslectisch zijn.
En er staat nog veel meer activiteiten op stapel, zoals het opzetten van een Makkelijk Lezen Plein op een van de scholen, maar ook aandacht voor kennisoverdracht naar de leerkrachten, meer structuur in het aanbod en het informeren en enthousiasmeren van ouders.
Sylvia en Angela zijn de goede weg ingeslagen en hebben volop plannen voor de rest van het schooljaar! En hopelijk ook voor de jaren erna!

2 opmerkingen:

Con zei

Goed bezig Jan!

Jan Kaldenbach zei

@Con dank! Zal het uiteraard doorgeven aan Silvia en Angela.

Powered By Blogger