donderdag 4 maart 2010

Cultuur is (nog?) overal


Bij het zien van bovenstaande Fokke en Sukke moet ik als medewerker in een bibliotheek denken aan mijn collega's in Almere en aan de nieuwe bibliotheek die daar straks opengaat. Deze week is de oude bibliotheek voor het laatst open. Vanaf 29 maart kunnen de Almeerders naar de nieuwe bibliotheek.
Vreemde situatie. De medewerkers nemen afscheid van hun oude huisvesting, om in de nieuwe bibliotheek aan de verdere culturele verbreding, verdieping en verrijking van Almere te gaan werken. Bijna tegelijk met de openstelling van de nieuwe bibliotheek is de politieke omgeving drastisch veranderd nu de PVV in een klap de grootste partij van de stad is geworden.

In een open brief aan alle inwoners van Almere onder de mooie titel "Cultuur is niet de slagroom op de taart, maar de gist in het brood!" hebben de gezamenlijke culturele instellingen in Almere het belang van cultuur voor de vitaliteit, dynamiek, leefklimaat en economie van de stad nog eens onderstreept.

De inwoners hebben echter in grote getale gekozen voor een weg door het IJmeer, het halveren van de parkeerbelasting en de stadscommando's en tegen de hoofddoekjes en de geldverslindende multiculturele projecten en linkse hobby's.

Of de bibliotheek (ook) een linkse hobby is? Uit het plan "Voor een nieuwe Gouden Eeuw" zegt Wilders de uitgaven voor het behoud van cultureel erfgoed en een stelsel van openbare bibliotheken te willen behouden. (Maar dat plan is van 2006 en in 2001 zei Wilders nog de Islam te respecteren.)

Gelukkig is er dus wel al nieuw bibliotheekgebouw. En hopelijk vinden de collega's in Almere voldoende gelegenheid om vanuit dat gebouw de Almeerders zo goed mogelijk toe te rusten als kritische, onafhankelijke en goed geinformeerde burgers die hun weg kunnen vinden in de (informatie)maatschappij.

Geen opmerkingen: