dinsdag 2 maart 2010

Altijd open op zondag


"De overheid moet toegang tot kennis zo laagdrempelig mogelijk maken. Juist op zondag hebben mensen de tijd om te lezen, boeken te lenen en in te leveren. Er is geen enkele reden waarom mensen op zondag voor een dichte deur zouden moeten staan." Aldus Paul van Meenen, D66-lijsttrekker in Leiden.

Er wordt door verschillende politieke partijen belang gehecht aan openstelling van de bibliotheek op zondag. Vooral D66 maakt hier een punt van en geven de bibliotheken verschillende argumenten om op zondag open te moeten zijn: "Zondagsopening van bibliotheken kan ook de taalontwikkeling van jongeren stimuleren. Momenteel kampt 15% van de Nederlandse scholieren met een taalachterstand.” en “De bibliotheek kan ouderen ondersteunen bij het gebruik van nieuwe digitale mogelijkheden.”

Wat doen de bibliotheken met deze (positieve) aandacht? Is er geen enkele reden voor bibliotheken om hun deuren op zondag gesloten houden? Spreken zij zich uit voor openstelling op zondag? Willen bibliotheken misschien alleen hun grote(re) centrale vestigingen openen op zondag? Of zijn die allemaal al open?

Volgens D66 is 80% van de bibliotheken in de 80 grootste gemeenten op zondag gesloten.
Een klein onderzoekje: we nemen de lijst van de grootste Nederlandse steden en kijken of de centrale bibliotheek aldaar open is op zondag.

Van de vijf grote bibliotheken in gemeenten met meer dan 200.000 inwoners is Amsterdam koning openingstijden: van 10.00 tot 22.00 uur! Rotterdam is net als Eindhoven op zondag open in de winter en Den Haag Den Haag iedere zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Alleen Utrecht is niet open op zondag.

In de categorie bibliotheken met inwoneraantallen tussen 100.000 en 200.000 wordt het beeld minder rooskleurig. Aleen Almere en Groningen zijn elke zondag open. Tilburg, Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn en Maastricht zijn in de wintermaanden open op zondag.
De bibliotheken in Haarlem, Breda, Enschede, Amersfoort, Zoetermeer, Dordrecht, Leiden (vanaf 2010)en Zwolle zijn allen niet op zondag open.

Dat doet vermoeden dat in plaatsen met minder dan 100.000 inwoners de openstelling op zondag alleen maar minder zal zijn. Voor de Noordhollandse bibliotheken is dat gedeeltelijk het geval. In gemeenten met meer dan 50.000 inwoners kennen Zaandam en Hilversum kennen momenteel beiden een proef met openstelling op zondag. Amstelveen is geopend op koopzondagen. Alkmaar, Den Helder, Hoofddorp, Heerhugowaard, Hoorn, Purmerend en IJmuiden zijn allen gesloten op zondagen.

Misschien komen we toch in de buurt van de 80%? Gemiste kans! Uit eerder onderzoek is al gebleken dat 'openingstijden in het weekend' als eerste worden genoemd door volwassenen in de top 7 van voor hen belangrijke aandachtspunten. Ruime(re)openstelling, vooral in het weekend, is een sterke troef van de bibliotheek of zou dat moeten en kunnen zijn.

Geen opmerkingen: