woensdag 20 januari 2010

Formulemanagement & franchise: essentieel en onontkoombaar15 januari is het landelijk project Formulemanagement gestart. Tien bibliotheken, waaronder Kennemerwaard, hebben het initiatief genomen om een franchiseformule te ontwikkelen “De Bibliotheek Nederland”.

Inmiddels hebben 35 andere bibliotheken zich als belangstellenden aangemeld. Binnen het formulemanagement zijn retail en franchise kernbegrippen. Voor het project is 2 miljoen subsidie ontvangen van het Ministerie van OCW in het kader van landelijke bibliotheek innovatiegelden.

Jan Klerk deed verslag van de startmeeting op 15 januari 2010 en concludeerd dat formulemanagement onvermijdelijk is.

Door de initiatiefnemers is het stuk Onze toekomst: op weg naar samenwerking gemaakt en Hans van Soelen verzorgde tijdens het middagprogramma van de Algemene ledenvergadering een presentatie.

Tijdens de startmeeting verzorgde marketingprofessor Will Reijnders een inleiding over het waarom van franchise en het belang van de ontwikkeling van productaanbod naar klantoplossing.
Hier verteld Reijnders in twee filmpjes kort iets over de voordelen, nadelen en mogelijkheden voor bibliotheken (ook vertoond tijdens de ALV):

Ik denk dat de tien bibliotheken een belangrijk en misschien wel onvermijdelijk initiatief hebben genomen. In de (ook/zelfs) voor bibliotheken noodzakelijke omvorming van aanbodsturing naar vraagsturing, van productaanbod naar klantoplossing is het bundelen van krachten, het opzetten van een gezamenlijk innovatiebeleid en kostenreductie cruciaal. Franchise lijkt daar een passende formule voor.
Deelprojecten rond de thema's Formule ontwikkeling (inrichtingsconcepten, zoals Zwolle-Zuid, Haren, Eindhoven), Collectie (Literatuur, Jeugd, Spannend), Inkoop, Adviesdiensten en Toekomstvisie eBooks) zullen in het komende jaar uitgewerkt worden en tot dwingende afspraken leiden.
Persoonlijk zie ik veel voordelen in het gezamenlijk ontwikkelen van programma's voor laaggeletterden, jongeren, ouderen en andere doelgroepen en vind ik dat de nadruk nu erg ligt op bibliotheekvestigingen en de collecties. Aan de andere kant is het belangrijk érgens te beginnen en niet alles tegelijk te willen.
Of het tempo dat de initiatiefnemers voor ogen hebben gerealiseerd wordt is spannend. Net als het besef bij bibliotheken (ook bij de initiatiefnemers!) dat afspraken dwingend zullen zijn. Zullen moéten zijn, werd door Reijnders benadrukt.
Dat gaat niet altijd meevallen, maar is meer dan de moeite waard!

Geen opmerkingen: