vrijdag 25 april 2008

Een goed besluit behoeft geen draagvlak


Draagvlak creëren. Daar kan je een bureau voor inhuren. Neem daar dan ook maar ruim tijd voor, want draagvlaktrajecten vergen per definitie tijd. Je kunt zelfs een 'draagvlakmeting' laten uitvoeren!
"We moeten draagvlak creëren bij de medewerkers!", hoor ik collega's regelmatig roepen. Waarom maken we ons eigenlijk zo druk over draagvlak? Waarom is draagvlak eigenlijk nodig? OK, als mensen in een vroeg stadium worden betrokken bij een verandering, bijvoorbeeld door inspraak, of deelname in een implementatieproject, dan bieden ze al snel minder weerstand. Op dat moment ontstaat er draagvlak voor de verandering, het plan of het besluit.
Maar als draagvlak-creeren het doel wordt, of liever nog 'alle neuzen dezelfde kant uitmoeten', dan wordt het problematisch. Alsof er pas draagvlak is als alle neuzen dezelfde kant uitstaan.
Natuurlijk kunnen veranderingen voor sommigen vervelend uitpakken. Die zijn het er dan natuurlijk niet mee eens. Dan is er geen (algemeen) draagvlak, maar is het ook onzin dat te willen krijgen.
Bovendien, als je als leidinggevende geen (al te) stomme beslissingen neemt, is in een beetje verstandig bedrijf met een beetje verstandige werknemers dat draagvlak er toch?

Geen opmerkingen: