woensdag 8 december 2010

Focus op virtueel en educatief


Nederlandse Openbare Bibliotheken hebben In de Agenda voor de toekomst) als ambitie geformuleerd te gaan voor een Groter Bereik, een Beter Aanbod en Betere Dienstverlening.
Dat vertaalt zich in activiteiten en diensten gericht op de virtuele, de educatieve en (vooral) de fysieke bibliotheek.
De afgelopen tijd is in Kennemerwaard veel hardop nagedacht en gesproken over educatief en virtueel / digitaal bibliotheekwerk.
Het is natuurlijk allemaal leuk en aardig om te blijven zeggen dat het roer 180 graden om moet en dat het nu echt tijd is voor de bibliotheekwereld om te veranderen, maar hoe gaan we dat nu eigenlijk doen? En wat gaan wij doen?
We moeten meer doen op digitaal gebied, zeggen enthousiaste 23-dingers die in Kennemerwaard aan de slag zijn. Ook hun collega's die eerder hiermee aan de gang zijn geweest, staan in de startblokken.
Ondertussen stoppen de bibliotheken - en ook wij in Kennemerwaard - verreweg het meeste kapitaal (mensen, gebouwen, geld, uren, aandacht) in de fysieke bibliotheek. En dan ook nog specifiek in het 'traditionele' bibliotheekwerk (uitleenactiviteiten, inlichtingendiensten en alles wat hiermee samenhangt).
De aandacht die dan vervolgens uitgaat naar educatief en virtueel is dan vaak een extraatje, een soort slagroom op de taart. En dat terwijl het dat al lang al niet meer moet zijn!
Eigenlijk ziet het plaatje er dan ook zo uit:

Gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen willen we dit veranderen in Kennemerwaard, maar hoe gaan we dit doen?
Samen met ProBiblio zijn we aan de slag gegaan, door (eerst) eens na te denken over een strategie voor digitale diensten/sociale media. Dat heeft geleid tot een (inspirerende) bijeenkomst o.l.v. Albert Boswijk. Meer daarover bij zomer65. Begin volgend jaar zal een concreet plan volgen waarin deze strategie voorzien wordt van concrete activiteiten en diensten.
Op het gebied van de educatieve bibliotheek zullen we meer naar het onderwijs toe moeten en structurele samenwerking en dienstverlening aan moeten gaan. Hiervoor gaan we (onder andere) - ook weer samen met ProBiblio - aan het werk met Biebsearch. Twee collega's hebben de masterclasses Biebsearch gevolgd en binnenkort worden door de interne werkgroep twee of drie scholen voorgesteld met wie we het avontuur willen beginnen.
Noodzakelijke stappen om het educatieve en virtuele bibliotheekwerk beter op de kaart te zetten en een volwaardige plek te geven naast de fysieke bibliotheek.

Bovenstaande afbeelding zijn bewerkingen van door de stichtingbibliotheek.nl gebruikte presentaties.

Geen opmerkingen: